Pages

Wednesday, March 26, 2008

hey guys! sorry about the delay. here's the training schedule for tomorrow.
training will start at 6pm. so see you at 545pm.

Compulsory training for the following members

Cai Hui Zhen Cynthia
Chew Jia Ying Karen
Muhd Firdauz B. Sapii
Suliani Bte Salamon
Boey Esther
Chong Shao Wei Wilbert
Heng Zheng Yi Benedict
Lee Alice
Lee Denise
Lee Si Ya Jane
Tan Zheng Wei Dennis
Suzanna
Xu Dong Mei
Andrasahrol bin Mamat
Chan Tze Jen
Chin Kuong Lim
Tan Ee Ling
Ong Amy
Ong Mei Qian Serena
Yeo Shang Ying Emily

Denise.